Főoldal
Nyomtatás
Akkreditált lovasterapeuták képzése, gyógypedagógia szakág

 

Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon.

Alapítási engedély szám: 100/004/206/2011

Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon.

Alapítási engedély szám : 100/004/207/2011

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0664-05

A lovasterápia évtizedek óta része a sérült, fogyatékos személyek rehabilitációjának.

A képzés szükségességét az indokolja, hogy egyre nagyobb igény merül fel ennek a kiegészítő terápiás eljárásnak az igénybevételére. A lovasterapeuta képzés, az első hazai képzés a lovasterápia területén, melynek az a célja, hogy a gyógypedagógus és gyógytornász szakemberek számára olyan színvonalas, speciális elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson, melyek a sérült személyek rehabilitációját szolgálják.


A továbbképzés célja:

A lovasterápia beépítése a sérültek, fogyatékosok rehabilitációjának folyamatába annak érdekében, hogy sajátos módszereivel és speciálisan felkészített szakemberei révén segítse a sérült személyek rehabilitációját. A lovasterapeuták egységes felkészítésének elindítása, olyan felsőfokú alapdiplomával rendelkező szakemberek részére, akik magas szintű alaptudással bírnak, és akik részére a hippoterápia (neurofiziológiai alapú gyógytorna kezelés lóval) és a gyógypedagógiai lovaglás (fogyatékos személyek terápiás célú lovagoltatása és lovas tornája) szakágak ismeretei szakmai kompetenciakörük bővülését, új terápiás eljárás alkalmazását teszi lehetővé alapképzettségüknek megfelelő színtereken, orvosi javallat alapján.


A továbbképzés célcsoportja:

Hippoterápia szakágnál: szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta, gyógytornász

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágnál: gyógypedagógiai tanár/terapeuta (bármilyen szakos)

Felvételi követelmények, időpontok

Jelentkezési lap

Tematika

Teljesítendő tartalmi követelmények

Tájékoztató a képzés szervezési kérdéseiről