Főoldal
Nyomtatás
Tematika

A továbbképzés összóraszáma:

185


 Hippoterápia szakág

 

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakág

A modul

43

 

A modul

43

B modul

40

 

B modul

40

H1 modul

47

 

GYP1 modul

43

H2 modul

55

 

GYP2 modul

59

ÖSSZESEN

185 óra

 

ÖSSZESEN

185 óra


Az alapozó ismeretekben (összesen 43 órában) a résztvevők pontos képet kapnak a ló és az ember mozgásáról, a lovaglás biomechanikájáról, a lovasterápia ágairól, általában a fogyatékosságokról, a lovassportokról, az istálló menedzsmentről, a lovak egészségtanáról valamint a lovak speciális kiképzéséről elméletben és gyakorlatban.

A B modulban (40 órában) a kiegészítő ismereteket sajátítják el a nemzetközi kapcsolatokkal, jogi ismeretekkel, biztonsági kérdésekkel, biztosítással, a terápiás team- megszervezésével kapcsolatban. Gyakorlati és elméleti ismereteket kapnak a lóval történő futószáras és hosszúszáras munkáról, ami elengedhetetlen a speciális szakági modulok felvételéhez.

A hippoterápia, valamint a gyógypedagógia lovaglás szakági specifikus elméleti és gyakorlati ismereteit 102-102 órában sajátíthatják el a résztvevők. Képet kapnak a két szakág cél-, és feladatrendszeréről, az alapelveiről, a terápia során alkalmazott speciális eszközökről és módszertani sajátosságokról, a terápiás folyamat sérülés és fogyatékosság specifikus ismereteiről. A szakági továbbképzési modulok felvétele az alapképzettségtől függ.

A lovasterapeuta képzés egyik legfontosabb sajátossága, hogy magas óraszámban nyújt speciális gyakorlati ismereteket, a képzés során a résztvevőknek el kell mélyíteni lovas tudásukat és a terápiára alkalmas lovak speciális kiképzésével kapcsolatos ismereteiket. Meg kell ismerniük a lóvezetési technikákat, részt kell venniük saját élményű lovas és lovasterápiás gyakorlatokon, hospitálnak a gyakorlóhelyeken, valamint szakmai gyakorlaton vesznek részt egyéni és kiscsoportos formában.

Az A modul ismeretanyagából a résztvevők szóbeli vizsgát tesznek, valamint részvételüket aláírással igazoltatják. A B modul ismeretanyaga a záróvizsga részét képezi, valamint gyakorlati vizsgával zárul (minősítve: ötfokozatú gyakorlati jeggyel).

Az A és B modulok teljesítése után, bázisvizsgát, RA5-ös. lovas vizsgát és futószáras vizsgát kell tenni mindkét szakág résztvevőinek, valamint hosszúszáras vizsgát kötelesek tenni a hippoterápia szakágon. A speciális szakági modulok felvételének előfeltétele az elsősegélyvizsga megléte. (ezt nem az Alapítványunk szervezi)

A speciális szakági modulok írásbeli vizsgával végződnek (ötfokozatú minősítéssel), valamint a gyakorlat részvételi igazolással és gyakorlati jeggyel zárul, mely a záróvizsga feltétele. A tematikában megjelölt szóbeli és gyakorlati vizsgák, beszámolók, aláírások a tudásszint folyamatos ellenőrzését szolgálják. A tematikában részletezett ellenőrzési módok alapján való elfogadás esetében a résztvevő záróvizsgára bocsátható. A teljesítésről a résztvevők az alapító által ellenőrzött és jegyzett formában „leckekönyvet” vezetnek. A gyakorlatvezetők a leckekönyvben aláírásukkal igazolják a teljesítést és az előírt minősítést. Minimális részvétel a továbbképzésen az összóraszám 90%-a.

A továbbképzés záró foglalkozással és záróvizsgával , valamint RA4-es lovas vizsgával végződik. Záróvizsgára bocsátás feltételei: a programban előírt követelmények teljesítése, a szövegesen értékelt írásbeli dolgozat benyújtása.

Záróvizsga: írásbeli dolgozat (lovasterápia témakörben elméleti ismeretek, gyakorlati tapasztalatok, felmérések, stb., írásos feldolgozása, min. 20, max. 50 oldal) és szóbeli megvédése. Értékelés: ötfokozatú minősítéssel.

Az Alapítványunk által kiállított és szakmai társaságok által aláírt tanúsítvány kiadásának feltételei: sikeres záróvizsga és a sikeres RA4-es lovasvizsga.