Főoldal
Főoldal / Képzések / lovas vizsgák
Nyomtatás
Tájékoztató a lovas vizsgák rendjéről 2013-ig

 

A Német Lovas Szövetség vizsgarendszere alapján a DRA-s lovas vizsgákat minden évben október közepén szervezi az MLTSZ, általában Sarlóspusztán.

 

BÁZIS VIZSGA

 

Elsőként a Bázis vizsgát kötelező teljesíteni a vizsgázóknak, mely egy lóismereti alapvizsgát jelent. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

 

  1. Elméleti vizsga:

-         írásbeli vizsga tesztlap kitöltésével

-         szóbeli vizsga csoportosan

 

Témakörök

 

a) A ló viselkedésformái, bánásmód, mozgatás:

–        fejlődéstörténet, viselkedésformák

–        biztonsági szempontok, baleset-megelőzés

–        a lovak megkülönböztetése és bírálata

 

b) Takarmányozás és takarmányozás-technika:

–        anatómiai alapismeretek, a ló emésztése

–        takarmányok és takarmányadagok

–        takarmányozás-technika

 

c) Lóegészségügyi alapismeretek:

–        lóápolás, pataápolás, felszerelés

–        anatómiai alapok és fontosabb betegségek

–        vakcinázások és féregtelenítés

–        elsősegélynyújtás

  1. Gyakorlati vizsga csoportosan:

A vizsgázónak be kell mutatnia, hogy magabiztosan tud bánni a lóval a következő helyzetekben:

-         a ló megközelítése

-         a ló vezetése, elővezetése, megkötése

-         elhaladás más lovak mellett

-         elengedés legelőn vagy karámban

-         felszerszámozás (nyergelés, kantározás)

-         a ló viselkedésének felismerése

-         lószállítással kapcsolatos teendők

 

Javasolt irodalom a vizsgára való felkészüléshez: DR. WAGNER KINGA: Lovasvizsga felkészítő könyv (Magánkiadás Zselic-vet Bt. 2009) alapján

 

A Bázis vizsga önmagában is teljesíthető.

 

DRA IV-ES LOVASVIZSGA

 

A vizsga 3 részből áll:

- díjlovaglás: E osztályos díjlovagló feladat bemutatása

- díjugratás: 80-90 cm magas 7-8 akadályból álló ugrópálya teljesítése

- elmélet: idomító skála, díjlovaglás, ugrás szabályai, lovaglási alapismeretek, állatvédelmi törvény idevágó része, lovas viselkedése terepen, városban

-         a részletes programot és pályarajzot lásd: http://www.lovasterapia.hu/kepzesek

-         A sikeres DRA IV-es vizsgához mindhárom részvizsga sikeres teljesítése szükséges

-         Sikeres részvizsga eredmény nem vihető tovább a következő évre.

-         DRA IV-es vizsga teljesítése kötelező a lovasterapeuta képzés hallgatóinak az 1. év végén.

-         A 2. évben a szakmai elméleti és gyakorlati modulokat a hallgatók csak a sikeresen teljesített Bázis és DRA IV-es vizsga után vehetik fel.

 

Mentesség

-         Amennyiben a hallgató rendelkezik lovas oktató, lovas edzői, vagy szakedzői végzettséggel, írásbeli kérvény alapján mentességet kaphat a Bázis és a DRA IV-es lovas vizsga teljesítése alól. Ebben az esetben viszont az 1. év végén a DRA III-as szintű vizsgát kell teljesítenie a hallgatónak.

- Figyelem: a szakmai modulok felvételének feltétele a DRA IV-es, vagy DRA III-as lovas vizsga sikeres teljesítése.

 

Javasolt irodalom a vizsgára való felkészüléshez:

dr. Wagner Kinga: Lovasvizsga felkészítő könyv (Magánkiadás Zselic-vet Bt. 2009)

Miesner-Putz-Plewa-Meyners-Frömming (2005): A jól képzett lovas Mezőgazda Kiadó, Budapest

Reiner Klimke: Fiatal hátasló alapkiképzése, Lovasakadémia 1. 1996 Mezőgazda Kiadó KFT

 

DRA III-AS LOVASVIZSGA

 

A vizsga 3 részből áll:

- díjlovaglás: A osztályos díjlovagló feladat bemutatása

- díjugratás: 100-110 cm magas 8-9 akadályból álló ugrópálya teljesítése

- elmélet: A osztálynak megfelelő lovaglási alapismeretek elméletben, idomító skála, díjlovaglás, ugrás szabályai,

-         a részletes programot és pályarajzot lásd: http://www.lovasterapia.hu/kepzesek

-         A sikeres DRA III-as vizsgához mindhárom részvizsga sikeres teljesítése szükséges

-         Amennyiben a vizsgázó két részt sikeresen teljesít, úgy a következő évre átvihető ez a két eredmény, így a legközelebbi vizsgán csak a hiányzó, korábban sikertelen részvizsgát kell teljesítenie.

-         Sikeres részvizsga csak egy évig érvényes, további vizsgákra nem vihető tovább a sikeres részeredmény

- Egy sikeres részeredmény nem vihető tovább a következő vizsgára, ilyen esetben mindhárom részvizsgát ismételni kell.

 

Mentesség:

DRA III-as lovas vizsga teljesítése alól mentesülni nem lehet, a lovasterapeuta képzésben a sikeres DRA III-as vizsga teljesítése a tanúsítvány kiadásának feltétele.

 

Speciális díjlovas vagy ugró vizsga

-         DRA IV-es szinten mindhárom részvizsgát kötelező teljesíteni.

-         DRA III-as, DRA II-es szinten írásos kérvény alapján lehetőség van speciális díjlovagló, vagy ugró lovas vizsga teljesítésére.

 

 

Ennek megfelelően:

- DRA III Spec. díjlovas vizsga esetén:

A vizsgázó DRA II-es szintű (L osztályos) díjlovas programot mutat be csikókantárban.  Elmélet: széleskörű L osztályos elméleti ismeretek, versenyszabályzat, lovas viselkedése, idomítási skála, hibák javítása. A vizsgázónak mindkét részvizsgát sikeresen kell teljesítenie.

- DRA III Spec. ugró vizsga esetén

A vizsgázó DRA II-es szintű (L osztályos) 8 db 1.15-1.25 m magas ugróprogramot mutat be csikókantárban.  Elmélet: széleskörű L osztályos elméleti ismeretek, versenyszabályzat, lovas viselkedése, idomítási skála, hibák javítása. A vizsgázónak mindkét részvizsgát sikeresen kell teljesítenie.

 

Javasolt irodalom a vizsgára való felkészüléshez:

dr. Wagner Kinga: Lovasvizsga felkészítő könyv (Magánkiadás Zselic-vet Bt. 2009)

Miesner-Putz-Plewa-Meyners-Frömming (2005): A jól képzett lovas Mezőgazda Kiadó, Budapest

Reiner Klimke: Fiatal hátasló alapkiképzése, Lovasakadémia 1. 1996 Mezőgazda Kiadó KFT

 

DRA II-ES SZINTŰ LOVASVIZSGA

 

A vizsga 3 részből áll:

- díjlovaglás: L osztályos díjlovagló feladat bemutatása

- díjugratás: 115-125 cm magas 8-9 akadályból álló ugrópálya teljesítése

- elmélet: L osztálynak megfelelő lovaglási ismeretek elméletben, idomító skála, díjlovaglás, ugrás szabályai, hibák javítása

-         a részletes programot és pályarajzot lásd: http://www.lovasterapia.hu/kepzesek

-         A sikeres DRA II-es vizsgához mindhárom részvizsga sikeres teljesítése szükséges

-         Amennyiben a vizsgázó két részt sikeresen teljesít, úgy a következő évre átvihető ez a két eredmény, így a legközelebbi vizsgán csak a hiányzó, korábban sikertelen részvizsgát kell teljesítenie.

-         Sikeres részvizsga csak egy évig érvényes, további vizsgákra nem vihető tovább a sikeres részeredmény

- Egy sikeres részeredmény nem vihető tovább a következő vizsgára, ilyen esetben mindhárom részvizsgát ismételni kell.

 

Speciális díjlovas vagy ugró vizsga

-         DRA IV-es szinten mindhárom részvizsgát kötelező teljesíteni.

-         DRA III-as, DRA II-es szinten írásos kérvény alapján lehetőség van speciális díjlovagló, vagy ugró lovasvizsga teljesítésére.

Ennek megfelelően:

- DRA II Spec. díjlovas vizsga esetén:

A vizsgázó DRA I-es szintű (M osztályos) díjlovas programot mutat be nagykantárban.  Elmélet: széleskörű M osztályos elméleti ismeretek, versenyszabályzat, lovas viselkedése, idomítási skála, hibák javítása. A vizsgázónak mindkét részvizsgát sikeresen kell teljesítenie.

- DRA II Spec. ugró vizsga esetén

A vizsgázó DRA I-es szintű (M osztály) 8 db 1.30-1.40 m magas ugróprogramot mutat be csikókantárban.  Elmélet: széleskörű M osztályos elméleti ismeretek, versenyszabályzat, lovas viselkedése, idomítási skála, hibák javítása. A vizsgázónak mindkét részvizsgát sikeresen kell teljesítenie.

 

Javasolt irodalom a vizsgára való felkészüléshez:

dr. Wagner Kinga: Lovasvizsga felkészítő könyv (Magánkiadás Zselic-vet Bt. 2009)

Miesner-Putz-Plewa-Meyners-Frömming (2005): A jól képzett lovas Mezőgazda Kiadó, Budapest

Reiner Klimke: Fiatal hátasló alapkiképzése, Lovasakadémia 1. 1996 Mezőgazda Kiadó KFT

 

Vizsgán való megjelenés:

Fehér ing, fehér, vagy világos lovas nadrág, sötét zakó, kesztyű, csizma, vagy hopilet, kobak, pálca

 

Ló felszerelése:

Fehér nyeregalátét, a szabályoknak megfelelő, hibátlan felszerelés. Kérjük a lovak sörényét a vizsgára befonni. Figyelem a vizsgán csak ápolt, tiszta ló és lovas jelenhet meg!

 

 

A NÉMET LOVASSZÖVETSÉG VIZSGÁIRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB SZABÁLYOK

 

Díjlovaglás

·        a feladat lovaglásakor a programot a lovas felolvastathatja

·        a DRA IV vizsga teljesítésekor a lovas kikötőszárat vagy háromszögszárat használhat

·        bármely vizsgaszint teljesítésekor a lovon ínvédő vagy fásli használata megengedett

·        pataharang használata megengedett

·        120 cm-es pálca használható

·        sarkantyú használata megengedett, amennyiben a lovas azt megfelelően használja

 

Díjugratás

·        a pályabemutatón a lovassal együtt az edzője is részt vehet

·        a segédszárak közül egyedül martingál használata megengedett

·        bármely vizsgaszint teljesítésekor a lovon ínvédő vagy fásli használata megengedett

·        pataharang használata megengedett

·        a vizsga teljesítésekor a lovas nem kaphat külső segítséget

·        a vizsga teljesítésekor sem a lovas edzője, sem kísérői nem tartózkodhatnak a pályán, illetve a pálya közvetlen közelében

·        csapóval együtt 75 cm hosszú pálca használható

·        sarkantyú használata megengedett, amennyiben a lovas azt megfelelően használja

 

A vizsgázó kizárásra kerül:

· Díjlovaglásnál: lóról esés; négy pályatévesztés; a ló nem megfelelő felszerelése; ha a ló mind a négy lábával elhagyja a négyszöget;

· Díjugratásnál: lóról esés; bukás; 3x-i ellenszegülés; pályatévesztés (ellenkező irányból ugratja meg az ugrást, vagy nem a soron következő akadályt ugratja meg)

 

Pontozás

·        Bázis vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg

·        DRA IV-es lovas vizsga: 5.0 – tól megfelelt

·        DRA III-as lovas vizsga: 5.0 – tól megfelelt

·        DRA II-es lovas vizsga: 6.5 – től megfelelt

 

-         DRA IV-es szinten mindhárom részvizsga (díjlovaglás, ugrás, elmélet) sikeres teljesítése a feltétel.

-         DRA IV-es szinten, amennyiben a bírók úgy ítélik meg, hogy a ló hiányos felkészültsége vagy alkalmatlansága miatt nem tudja a lovas teljesíteni az adott vizsgaszintet, adhatnak a lovasnak egy lehetőséget arra, hogy egy másik lóval újra megpróbálja a programot.

-         DRA III-as szinten mindhárom részvizsga (díjlovaglás, ugrás, elmélet) sikeres teljesítése a feltétel, de amennyiben a vizsgázó a háromból két részvizsgát sikeresen teljesít, arról igazolást kap, így a következő évben már csak a hiányzó részvizsga teljesítése kötelező.

-         A lovas vizsgák minden év októberének 3. hétvégéjén kerülnek megszervezésre Sarlóspusztán.

-         A lovas vizsgákra írásban szükséges jelentkezni.

-         A lovas vizsgákra való felkészülést segíti a lovas vizsga előtti napokra szervezett lovas felkészítő hét, mely azonban nem helyettesíti az egész éves folyamatos felkészülést! A lovas felkészítő hetek keretében az edzéseken túl esténként elméleti felkészítést tart Németh Gábor.

-         DRA IV, III, II-es vizsgák péntek du.-tól vasárnap délelőttig kerülnek megrendezésre. Ehhez kapcsolódó elméleti vizsgák péntek este és szombat este lesznek. Kérünk mindenkit, hogy a lovas vizsgára való jelentkezéskor jelölje meg azt is, hogy melyik napon szeretne vizsgázni, ugyanis ettől függ az elméleti vizsgák beosztása.