Főoldal
Főoldal / Támogatóink
Nyomtatás
Magyar Lovasterápia Szövetség - Támogatóink
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület

Szervezetünket, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületét 1990 májusában alapítottuk a hannoveri szervezet mintájára és támogatásával.

Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása. A Szolgálatot a Fővárosi Bíróság 1990-ban vette nyilvántartásba, s 1998. január 1-től 2369. sorszám alatt nyilvántartott kiemelten közhasznú szervezet formájában, vallásra, politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon működik.

1. Egészségügyi program

2010-ben 64 magyarországi és külföldi gyermek kivizsgálásának, gyógykezelésének és műtétjének költségét fedeztük. Mindennapos kapcsolatban állunk a Heim Pál Gyermekkórházzal, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézettel és a Semmelweis Egyetemmel. 37 gyermeket láttunk el gyógyászati segédeszközökkel.

Évente két alkalommal önkéntesekből álló orvos- csoportunk utazik a romániai Hargita megyébe, ahol a Megyei Kórházban, csecsemőotthonban, iskolákban és árvaházakban vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. 2010-ben összesen 8900 gyermek vett részt orvosi szűrővizsgálaton. Ezen túlmenően gyógyszerrel, műszerrel és tapasztalatainkkal segítjük a szóban forgó intézményeket.

1995-ben mozgó fogászati rendelőként használatos autóbuszt vásároltunk, melynek feladata olyan gyermekek és fiatalkorúak fogászati kezelése, akik lakóhelyük egészségügyi infrastruktúrájának hiányosságai, higiéniás szokásaik vagy más tényezők miatt nem részesülnek ilyen ellátásban. Célunk továbbá, hogy széleskörű szűrőprogramokat és szájhigiénés felvilágosító munkát végezzünk.

2009-ben egészségügyi programunk keretében 23 958 642 forintot használtunk fel. Orvos-csoportunk Romániában végzett munkájának, valamint az előkészítő és az utómunkáknak az értéke több mint 25 millió forint.

2002 szeptemberében megnyitottuk orvosi rendelőnket rászoruló gyermekek részére. Jelenleg gyermekgyógyászati és gyermek-neurológiai szakrendelés folyik hiperaktív, magatartászavarokkal küszködő gyerekek részére. A rendelőben fejlesztőpedagógus, gyógytornász és gyermek-pszichoterapeuta is dolgozik, Ayres-terápiát végeznek egy erre alkalmas, kompletten felszerelt teremben. A Szolgálat anyagi helyzetétől függően szeretnénk beindítani a gyermekszemészeti, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és ortopédiai szakrendelést is.

2010-ben szakembereink összesen 3 806 terápiát, szülői konzultációt és vizsgálatot biztosítottak fogyatékkal élő és viselkedészavaros gyermekek számára.

2. Gyermekélelmezési program

2010-ben Szolgálatunk 118 gyermek iskolai, illetve óvodai étkezési díját vállalta át 1 767 480 forint összegben. Ezt a juttatást - pályázat útján - szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek kapják. A megfelelő iratok (jövedelem- és iskolalátogatási igazolás) birtokában s azokat mérlegelve döntünk a fél vagy egész tanévre szóló támogatás odaítéléséről. A támogatást a gyermek nevére, közvetlenül az óvodának vagy iskolának folyósítjuk.

3. Nevelőszülői program

Modellnek szánt programunk keretében Budapesten, Fejér és Somogy megyében 5 nevelőcsaládban 10 állami gondoskodásban lévő gyermek családi nevelését biztosítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek személyre szabott gondozására, nevelésére és fejlesztésére; ennek érdekében a nevelőszülők munkáját gyermekorvos és gyógypedagógus is támogatja. Szükség esetén külső szakemberek - pl. fejlesztő pedagógus, gyermekpszichológus, gyógytornász - segítségét is igénybe vesszük. Ezeknek a családoknak évről évre biztosítjuk a számukra egyébként nem, vagy csak nehezen elérhető üdülés lehetőségét, számos kulturális programot, a nevelőszülők számára rendszeresen továbbképzéseket tartunk.

Nevelőszülői programunkra 2010-ben 14 380 087 forintot használtunk fel.

4. Törvény-előkészítési program

Solgálatunk a gyermekjóléti törvény megszületését megelőző időszakban megjelentette a gyermekvédelemmel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok és irányadó dokumentumok gyűjteményét. 1992-1994 között a Miniszterelnöki Hivatallal együtt működtettük a közösen létrehozott Gyermek, Ifjúsági és Családjogi Kodifikációs és Deregulációs Bizottságot. A Bizottság a Népjóléti Minisztériummal közösen kidolgozta a gyermekvédelmi törvényt, melyet a Parlament 1997-ben elfogadott.

A fiatalkorúak előzetes fogva tartásával kapcsolatosan javasoltuk és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgoztuk a Büntetőtörvénykönyv módosítását. Módosító indítványunkat a Parlament elfogadta.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordultunk, hogy szakértőink bevonásával foglaljanak állást arról, nem sérti-e a gyermekek alkotmányos jogait az, hogy a KRESZ-be nem került be a biztonsági gyermekülés kötelezővé tétele. Az országgyűlési biztos javaslatunkkal egyetértett, és azt elfogadta.

Kezdeményeztük a gyermekjóléti és a média-törvény módosítását, és részt veszünk a módosító javaslat kidolgozásában.

2010. december 15-én hosszú távú együttműködést írtunk alá az Országgyűlési Biztos Hivatalával a gyermekek jogainak védelmében. A szerződés aláírásával mindkét fél elfogadta, hogy a  gyermekek jogainak védelmében és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által elindított Méltóság-Projekt-ben együttműködnek, és ha szükséges, együttesen lépnek fel a jogalkotó szervek és/vagy a nyilvánosság felé. Továbbá együttműködnek minden olyan területen, ahol közös munkájukkal elősegíthetik a gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek, valamint az egyéb hátrányos helyzetű emberek jogainak érvényesítését.

5. Üdültetési program

Pályázati rendszerben 1146 intézeti és más, hátrányos helyzetű gyermekek üdülési lehetőségeinek, nyári táborozásának biztosításához és a tanintézetek által szervezett erdei iskolák megvalósításához adunk támogatást, 2010-ben 1 568 000 forintot.

6. Képzési és továbbképzési program

Orvosok, gyógypedagógusok, laboránsok, gyermekintézményi dolgozók, állami gondozott és más, hátrányos helyzetű gyermekek képzését, továbbképzését szervezzük.

Pályázati rendszerünk keretein belül 2010-ben 241 hátrányos helyzetű gyermek tehetséggondozását segítettük ösztöndíj és tanszertámogatás formájában. Szolgálatunk közreműködésével és támogatásával jött létre a Magyar Lovasterápia Szövetség, mely rendszeresen szervez lovasterápiás szakemberképző kurzusokat elméleti és gyakorlati képzéssel. A Szövetség nyerte el a 2003. évi Nemzetközi Lovasterápiás Kongresszus rendezési jogát. Képzésre és továbbképzésre 2010-ben 27 895 400 forintot használhattunk fel.

7. Segélyszállítmányok

Elsősorban Romániába és a volt Jugoszlávia területére juttatunk el segélyszállítmányokat, de vittünk már segélyt Bangladesbe, Oroszországba és Ukrajnába is. 2010-ben jelentős támogatást nyújtottunk az észak-magyarországi árvíz és a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak.

8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés

A Gyermekmentő Szolgálat tagjainak kelet- és közép-európai ismereteit, kapcsolatait felhasználva gyakran segítünk más szervezeteknek. Így például részt vettünk az UNICEF és az UNESCO romániai programjainak előkészítésében. Több nyugat-európai szervezet segélyszállítmányához teremtettük meg a megfelelő kapcsolatokat. Kórházak, gyermekotthonok átépítésének, átszervezésének dolgoztattuk ki a terveit, illetve logisztikai hátterét. Teljes egészében mi finanszíroztuk a csíkszentmártoni csecsemőotthon régi épületének átépítését, melyben ma a községi óvoda, számítógépes klub, leányanya otthon és korai fejlesztő központ működik. Magyarországon és Romániában összesen 7 számítógépes klubot alakítottunk ki és szereltünk fel.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn többek között a fóti Károlyi István Gyermekközponttal, és több budapesti és vidéki iskolával.

Közreműködésünkkel alakult meg a Magyar Lovasterápia Szövetség és a Művészi Társaság.

Erre a programunkra 2010-ben 37 608 443 forintot költöttünk.

9. Rendezvények

Gyermeknapi és karácsonyi rendezvényeket szervezünk azzal a céllal, hogy az arra rászoruló gyermekeket megvendégeljük. Igen hamar népszerűvé vált kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvényünk - melyet immár tizenhét éve a Budapesti Főpolgármesteri Hivatallal közösen rendezünk - minden évben három-négyszázezer látogatót vonz a Városligetbe. Erre a programunkra minden évben 1100 szegény sorsú gyermeket hívunk vendégül egy hosszabb hétvégére hazai gyermekintézményekből és a környező országokból.

Évről-évre több jótékonysági rendezvényt tartunk annak érdekében, hogy azok bevétele hozzájáruljon programjaink működtetéséhez. A jótékonysági rendezvények sorából kiemelkedik Kocsis Zoltán  születésnapi koncertje május 30-án, melyet élete végéig a Szolgálat javára ajánlott fel. Korábbi koncertjeik hangfelvételeiből Kocsis Zoltán és Perényi Miklós átadott számunkra néhányat, s az ezekből készített CD és kazetta értékesítése szintén a Szolgálat programjainak működtetését segíti. Katona Klári „...neked” és „Most” című zenei albuma bevételének egy részét a Szolgálat számára ajánlotta fel.

Minden évben az ünnepet megelőző hetekben karácsonyi jótékonysági estet rendezünk.

10. Információs és tájékoztatási program

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatókat tart gyermekeknek és gyermekintézményeknek jogi, egészségügyi és más, gyermekeket érintő témákban. KOBAK címmel a gyermekek sorsával összefüggő témákban felvilágosító könyvsorozat adunk ki. Eddig hét kötet jelent meg: az első a gyermekek jogait és az ezzel kapcsolatos nemzetközi normákat és egyezményeket tartalmazó szöveggyűjtemény, a második az állami gondozásban élő gyermekek és fiatalok önálló életvezetésre való felkészítését szolgáló munkafüzet. A többi kötet „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” című, az ORTT-vel és az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának általános helyettesével közösen rendezett öt nemzetközi konferenciánk előadásait tartalmazza.

Safer Internet Plus program (SIP, Biztonságosabb Internet Program)

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2009. április óta az európai Safer Internet program magyarországi konzorciumának vezetője, és tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. A Safer Internet program az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és az új online technológiák használatának biztonságosabbá tételét szolgálja, különösen a gyermekek számára, illetve a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságát is biztosítja. További információ: www.saferinternet.hu

11. Film, televízió és fotódokumentáció

Szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát dokumentáljuk; kórházak, iskolák és egyéb gyermekintézmények problémáit mutatjuk be.

1996 óta nyolcszor készítettük el 12 részes, „Egy-Másért” című televízió-műsorunkat, mely 10-10 olyan magyarországi intézményt mutat be, melyeknek lakói, és maga az intézmény is támogatásra szorul.

12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

Az 1995-ben alapított gyűjteményünk elismert hazai kortárs művészek, valamint Egyesületünk tagjai által adományozott műalkotásokból áll, s felajánlások révén folyamatosan gyarapszik. Jelenleg 61 műalkotás van a birtokunkban. Bak Imre, Bernát András, Bullás József, Dienes Gábor, Fehér László, Gábor Áron, Károlyi Zsigmond, Klimó Károly, Koncz András, Konkoly Gyula, Maurer Dóra, Mazzag István, Nádler István, Nemere Réka, Soós Tamás, Szűcs Attila, Tzortzoglou Georgios és Záborszky Gábor festményét, Pálffy Árpád szobrait adományozta nekünk. A gyűjteményt az elmúlt években a budapesti Brit Nagykövetségen, a bécsi Coutts Bankban és a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron állítottuk ki. Távlati célunk, hogy a gyűjtemény értékesítéséből befolyt összeget programjaink megvalósítására fordítsuk.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület kiemelten közhasznú szervezet, így a számunkra juttatott adományok az adományozó adóalapjából a legkedvezőbb feltételek mellet írhatók le. Az adományokról adóigazolást bocsátunk ki.

A beérkezett adományok elosztásáról, programjaink működtetéséről mindenkor a Szolgálat - feladatát társadalmi munkában végző - elnöksége dönt. <

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat irattára és pénzügyi elszámolása nyitott, ezért abba - az adatvédelmi törvény és az orvosi titoktartás figyelembevételével - bárki, bármikor betekinthet.

A Szolgálattal kapcsolatban álló orvosok, művészek, jogászok, gyógypedagógusok és más szakemberek ingyen vesznek részt a gyermekekkel kapcsolatos programok megvalósításában.megvalósításában.


 

 

Az OTP Bank 1994 óta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fő támogatója. Dr. Csányi Sándor a pénzintézet elnök-vezérigazgatója a Gyermekmentő Szolgálat alelnöke.

A Szolgálat 2002 őszén orvosi rendelőt nyitott rászoruló gyermekek ellátásra, valamint fóti Lovasterápiás Központjában végez terápiás lovagoltatást. Mind az orvosi rendelő, mind a Lovasterápiás Központ működtetéséhez az OTP Bank nyújt anyagi támogatást, valamint hozzájárul az évente megrendezésre kerülő fóti Díjlovasverseny és Lovasterápiás verseny esemény létrejöttéhez, hogy ezzel is segítse e módszer eredményeinek bemutatását és szélesebb körű elterjesztését.


Az Elmű Nyrt. évek óta támogatja a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítványt. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. dolgozói 2010-ben önkéntes nap keretében szépítették a fóti központ területét, hogy méltó körülmények között fogadhassuk a szeptemberi versenyre érkező vendégeket, versenyzőket és gyerekeket.

Az ELMŰ munkatársai minden évben részt vesznek az Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szerevezett Nemzetközi és Hazai Díjlovas Versenyen és Lovasterápiás versenyen. Reméljük, hogy az intézményeink közötti jó kapcsolat és együttműködés a jövőben is folytatódik. Ezúton is köszönjük segítségüket.


Mercedes-Benz Hungária Kft. minden évben részt vesz a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett Nemzetközi és Hazai Díjlovas Versenyen és Lovasterápiás Versenyen. A tavalyi évben a Daimler AG által 2001-ben életre hívott MobileKids program keretében a gyerekek játékos formában gyakorolhatták a biztonságos közlekedést. A program célja, hogy világszerte játékos és szórakoztató módon tegye fogékonnyá a négy-tíz éves korosztályt a mobilitás és a közlekedésbiztonság kérdéseire.

Köszönjük támogatásukat.


-

A verseny előtti nagy hajrában segítségünkre sietett a Mercedes Benz önkéntes csapata. Idén is bebizonyították, hogy nem csak az autókhoz értenek: karámoszlopokat cseréltek, négyszögelemeket festettek, szemetet szedtek, ablakot tisztítottak és nem utolsó sorban egy nagyon finom gulyáslevest is főztek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat!


A Waberer’s Logisztika Kft. évek óta támogatja a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványt. A támogatás keretében szállítja a területünk szépítéséhez, építéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, valamit a sarlóspusztai továbbképzésünkre is a cég kamionjai viszik felszereléseinket.

A Waberer’s Logisztika Kft. raktárlogisztikai, ehhez kapcsolódó hozzáadott érték típusú tevékenységeket, valamint regionális direkt és disztribúciós szállítási feladatokat lát el.

Budapesten jelenleg 120.000 m2-en biztosítanak raktárlogisztikai szolgáltatást, míg vidéken 6 helyen működtetnek átrakó raktárakat.

A társaság regionális fuvarozási üzletága jelenlegi három - speciális (azon belül: ADR, hűtött-fagyasztott, konténerszállítás), disztribúciós és FTL szállítási - alüzletággal működik.

4PL logisztikai szolgáltatóként céljuk az, hogy Megbízóik számára teljes ellátási lánc megoldásokat biztosítsanak. Ezúton is köszönjük segítségüket.


-

Az Erste Bank Hungary Lakossági Termékfejlesztési Igazgatóságának tagjai a + 1 Tett Közösségi Csapatmunka keretein belül segítették a 2015-ös Fóti, Díjlovagló verseny - CDI, CDN és Lovasterápiás Verseny  előkészítő munkálatait.   Míg az Igazgatóság helyszíni kitartó munkájával; bírói fülkék takarításával, istállófestéssel, valamint kapálással járult hozzá a rendezvény sikeréhez, addig a Bank az ehhez szükséges eszközöket is finanszírozta Alapítványunknak.   A Termékfejlesztés elmondása szerint saját közegéből kiszakadva, emlékezetes, produktív és legfőképpen derűs napot töltött nálunk a friss levegőn.

Ezúton is köszönjük a felajánlásukat és munkájukat.”

A MOL Új Európa Alapítvány a Gyermekgyógyító program keretében évek óta támogatja a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány által szervezett intenzív komplex terápiás nyári táborok megvalósítását, melyeken nyaranta több mint 60 különböző típusú sérült gyermek vesz részt.

A támogatás lehetővé teszi, hogy a lovasterápián túl egyéb fejlesztési lehetőségeket is biztosítsunk a tanulásban, értelmileg akadályozott, látássérült, autizmussal élő, magatartásproblémás, hiperaktív és figyelemzavarral élő gyermekeknek. A táborokba külsős terapeutákat hívunk meg, akik mozgás, téri tájékozódás, kognitív fejlesztést, logopédiai foglalkozásokat, vizitornát tartanak a gyermekeknek.


 

 

 

Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarországtól támogatásként 2012 májusában 143.000 Ft –ot, 2013-ban pedig 205.000 Ft-ot kaptunk. Alapítványunk az összeget teljes egészében fejlesztő játékok vásárlása fordította.


A Philip Morris Magyarország Kft. munkatársai csapatépítő tréningek keretében rendszeresen  segítik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központjában a terület rendezési, parkosítási, karbantartási feladatok elvégzését.


A MOL csoporton belül hagyományosan minden évben meghirdetik az Elnöki Fenntartható Fejlődés, Egészség, Biztonság és Környezetvédelemi (FF és EBK) Díj pályázatot, amelyet a 2011. évben a Közúti szállítás szervezet és a Moltrans Kft. nyert meg. Úgy határoztak, hogy az Elnöki díjjal járó pénzösszeget olyan esemény szervezésére költik el, ahol azon túl, hogy együtt lehetnek, tevékenyen hozzájárulhatnak valamilyen karitatív, segítő tevékenységet nyújtó szervezet működéséhez.

Így esett a választás a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központjára, ahol 2012. szeptember 15-én, kb. 25 fővel és az általuk vásárolt felszerelés segítségével, mindenki meglepetésére, 4 óra leforgása alatt sikerült a lovas pályák összes karámjának fa korlátját és egyéb fakerítéseit, a profikat megszégyenítő minőségben lefesteniük. Ezúton is köszönjük szépen a felajánlásukat és a munkájukat.


"A Quintiles Magyarország, mely tagja a világ legnagyobb, legsikeresebb klinikai kutatási szerződéses vállalatcsoportjának, a Quintiles Transnational-nek 1998 óta működik hazánkban.  Elsősorban klinikai kutatások szervezésével és felügyeletével foglalkozik. Magyarország legnagyobb klinikai kutatási szerződéses vállalata. A közel 150 munkavállalónk sokféle pozícióban dolgozik. Legnagyobb létszámú a klinikai csoportunk, ahol klinikai kutatási munkatársak, asszisztensek, klinikai vizsgálatindítási specialisták mellett külön csoportot alkotnak a nemzetközi kutatási csoportokat irányító klinikai projektmenedzserek.”

A cég 25 munkatársa 2012. január 18.-án önkéntes nap keretében a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti lovasterápiás központjában szépítette az istállókat. A csapat tagjai nagyon lelkesen dolgoztak és munkájuk eredményeként este lovaink a szépen kifestett, tiszta istállókban térhettek nyugovóra.

Ezúton is köszönjük munkájukat és segítségüket. Máskor is szeretettel várjuk a csapatot, mely a fényképek tanúsága szerint a komoly munka mellett vidáman töltötte ezt a napot.


A Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány februárban kiírt pályázata keretében 140.340,- Ft-tal támogatta a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványt. Alapítványuk a támogatási összeget a különböző fogyatékossággal és sérüléssel élő gyermekek és fiatalok lovasterápiás fejlesztéséhez szükséges lovas felszerelések megvásárlására fordította. A támogatás segítségével vásárolhattunk egy többcélú szintetikus lovagló nyerget, kötőfékeket, vezetőszárakat, a futószáras munkában és a terápiás foglalkozásokon egyaránt használatos különböző típusú kikötőszárakat, jó minőségű futószárakat, valamint a terápiában résztvevő gyermekek számára a szabványoknak megfelelő biztonsági lovas kobakokat.

Ezúton is köszönjük az Alapítvány támogatását.


 

A MOL Új Európa Alapítvány 1.000.000 Ft-os támogatásban részesítette a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványt, mely összeget a 2017 évi nyári élményterápiás táborok megvalósítására fordítunk.

Terveink szerint négyszer egy hét komplex tábort valósítunk meg a támogatás segítségével, melyekben célunk a szenzoros integráció és a lovasterápia összekapcsolása, a Speciális Olimpia versenyszámainak megismertetése a résztvevőkkel. „Egyszer volt” címmel meseterápiás tábort szervezünk mozgássérült gyermekeknek. „Minden nap más játék” címmel élményterápiás tábort szervezünk pszichés zavarokkal és különböző fogyatékossággal élő iskolásoknak és szüleiknek.


Cégünk fő tevékenysége a nagy tömegű gépi földmunka végzése. Az SB DYNAMIC csapata 12 éves múlttal, szakmai tapasztalattal végez minden nemű földmunkát, bont épületeket, épít utakat, felújít vasút és villamos pályákat.

Köszönjük, hogy  segítettek az NGYSZ fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában a nagyon rossz állapotban lévő  aszfaltozott utak felújításában. Támogatásuknak köszönhetően könnyebb közlekedni a lovasterápiás központ területén, és méltóbb módon fogadhatjuk a hozzánk terápiára vagy az egyéb programjainkra érkező pácienseket, vendégeket.