A lovasterápia ágai

Hippoterápia

Főként az egészségügyben, leginkább gyógytornászok, (szomatopedagógusok) által alkalmazott, kiegészítő, egyéni terápiás eljárás a tartási és mozgás funkciók javítása, korrekciója érdekében. A hippoterápia orvosi indikáció alapján történő neurofiziológiai gyógytorna kezelés, mely a sérült, károsodott, fogyatékos személy passzív és aktív részvételével, terápiás célú gyakorlatok végeztetésével, általában hátulról, hosszúszáron vezetett lovon, hevederrel történik.

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, speciális fogathajtás

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna/voltizsálás célja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, pervazív fejlődési zavarral, részképesség problémákkal küzdő, látás-, és hallássérült, /esetenként mozgássérült/, teljesítmény és viselkedési zavarokkal küzdő, hiperaktivitással és figyelemzavarral valamint beszéd problémákkal küzdő gyerekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezet által.A terápiát szakképzett gyógypedagógus- lovasterapeuta vezeti, és a foglalkozás során egyéni elbírálás alapján felhasználható a ló bármely jármódja. A terápia magába foglalja a lovaglást, a lovastornát, a lógondozást, a lovaglás történhet vezetve, futószáron, vagy önállóan.

Speciális fogathajtás

Sérült, károsodott, fogyatékos személyek adaptált fogathajtása, általában lovas iskolákban, egyesületekben, egészségügyi, vagy gyógypedagógiai intézményekben, terápiás központokban valósulhat meg.A speciális fogathajtás főleg azoknak az akadályozott embereknek ad lehetőséget a lovakkal való foglalkozásra, akik elsősorban fizikai állapotuk miatt lovagolni (lóra ülni) nem képesek.Ez a tevékenység lehetőséget ad a sérült, fogyatékos, károsodott embereknek arra, hogy bizonyos képességeiket és készségeiket fejlesszék, valamint lehetővé teszi számukra a szabadidő kellemes eltöltését és a sportba való bekapcsolódást.A területen speciálisan képzett lovas szakemberek, lovas edzők, fogathajtók dolgoznak lovas terapeuták közreműködésével.

Pszichoterápia lóval / Ló asszisztált, vagy Ló mediált pszichoterápia (hazai elnevezés: Pszichológiai lovasterápia)

Lómediált pszichoterápiát kizárólag pszichoterapeuta végzettségű lovasterapeuta végezhet.
A pszichológiai lovasterápiát viszont MA végzettségű okleveles pszichológus-lovasterapeuta folytathatja kiegészítő terápiás tevékenységként.
A ló mediált pszichoterápia (más néven: ló asszisztált / facilitált vagy lovas pszichoterápia) a lovas terápia legfiatalabb ága. Az elnevezés országonként eltérő.A ló mediált pszichoterápia a ló – páciens - terapeuta háromszögében zajlik, melyben a ló, mint koterapeuta, facilitálja a terápiás folyamatotA ló asszisztált pszichoterápia alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség kezelésére, így affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, személyiség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegek terápiájában is eredményesen használható. Schizofrének kezelésében is sikeresen alkalmazott kiegészítő terápiás forma, az akut pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek pszichopatológia területén a lovas pszichoterápia nagyon jól használható depressziós és szorongásos zavarok, magatartászavarok, autizmussal élő, hiperaktívitás, figyelemzavarral küzdő, valamint kötődési zavaros gyerekek terápiájában.

Fogyatékos személyek szabadidős lovaglása és lovassportja

A fogyatékos személyek szabadidős lovaglása és lovassportja alatt a ló és a lovas együttes felkészültségén alapuló, kondíciónövelő, sportszerű tevékenységek összességét értjük.Ennek területei a következők:a./ Rekreáció, szabadidő tevékenységb./ Versenysport, élsport

a./ Rekreáció, szabadidő tevékenységA cél, a szabadidő hasznos eltöltése, az egészségi állapot-, és kondíció megőrzése és növelése speciálisan felkészített lovas szakemberek, lovas oktatók, lovas terapeuták, lovas edzők segítségével.Színterei: terápiás központok, valamint fogyatékkal élők intézményei, civil szervezetei, sportklubjai, szövetségei, egyéb klubok, lovardák.

b/ Versenysport, élsportCélja a hazai és a nemzetközi szintű versenyzés megteremtése a sérülés és fogyatékosság specifikus nemzetközi szabályok szerinti kategóriákban (IPC International Paralympic Committee, vagy a Speciális Olimpia) speciális képzettséggel rendelkező lovas edzők segítségével.Színterei: fogyatékkal élők hazai sportegyesületei, szövetségei.

A fogyatékos személyek szabadidős lovaglása és lovassportja nem tartozik a szigorúan vett lovasterápiás területek közé, de itt említjük meg, mert tulajdonképpen a terápiás ágakból kikerülő páciensek a lovas parasportba kapcsolódhatnak be a terápiás folyamat befejeztével.

A lovasterápia egyes ágai, területei egymástól élesen nem választhatók szét. A sérülés, károsodás, fogyatékosság jellege, mértéke, az egyéni képességek, az életkor és a lovaglás-lovagoltatás célja az, ami a folyamatban módszer és időbeli eltéréseket, hangsúlybeli eltolódásokat okoz.

A lovasterápia hatásai

Mozgásterápiás szempontból-a kóros izomtónus szabályozása

 • a mozgás érzékelés javulása
 • a testséma fejlődése
 • az egyensúly, koordináció javulása
 • fejkontroll, törzskontroll javulása

Pedagógiai -gyógypedagógiai -pszichológiai szempontból

 • figyelem, gondolkodás fejlődése
 • élmény és tapasztalati kör bővülése
 • önbizalom, függetlenség, önkifejezés, életöröm megjelenése
 • motiváció fejlődése
 • emocionális fejlődés

Szociális szempontból

 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlődése
 • kapcsolat lóval
 • kapcsolat a lovaglást vezető szakemberrel
 • kapcsolat a társakkal
 • érzelmi, akarati funkciók fejlődése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása
 • szabadidő, sport